Šventaragio slėnyje Vilniuje nušvito dešimt didžiulių sodų

 

Gruodžio 13-ąją – šviesos, arba šv. Liucijos, dieną, Vilniaus etninės kultūros centras visuomenei pristatė projektą „Šventaragio sodai“: dešimt išdidintų ir apšviestų sodų papuošė Šventaragio slėnį ir skverą prie paminklo Karaliui Mindaugui. Sodai čia kabės visą tamsųjį metų laikotarpį: nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. Pavasario lygiadienio – kovo 20 d.

Nušvitę sodai pačioje Vilniaus širdyje praeivių akis džiugins ir per Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo renginius: kiekvienas sodas skiriamas atskiram mūsų valstybės dešimtmečiui pagerbti. Projekto sumanytoja Vilniaus etninės kultūros centro vyr. koordinatorė Marija Liugienė pabrėžia, jog „apšviesti „Šventaragio sodai“ – tarsi jungtis tarp senosios kultūros tradicijos ir jos, natūraliai pakitusios, įprasminimo dabartyje“. Projektu siekiama, kad šiaudinių sodų tradicija, buvusi tokia svarbi praeities kartoms, išliktų ir šiuolaikinio lietuvio etninės savimonės dalimi.

Tradiciniai šiaudiniai sodai yra viena gražiausių tautodailės puošmenų, atspindinti senąja pasaulėžiūrą bei papročius. Sodas – sakralią prasmę teikiantis mūsų protėvių palikimas, turėjęs ir iki šiol tebeturintis didelę reikšmę lietuvių gyvenime: tradicinis šiaudinis sodas – tai tarsi sumažintas „pasaulio modelis“, rišamas ir dovanojamas ypatingų asmeninių ar kalendorinių švenčių proga (vestuvėms, krikštynoms, Kalėdoms ir pan.). Vilniaus etninės kultūros centro rengiamas ir Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas „Šventaragio sodai“ įgyvendina šią tradicinio sodo idėją.

 

VEKC            LKT Logotipasskaidrus

 

---------------------------------

rsz dc1m1776 1        rsz dc1m1781 1        rsz dc1m1786 1