CD Pasakos su dainuojamaisiais intarpais

2009 m. Vilniaus etninės kultūros centras išleido kompaktinių plokštelų rinkinį (aukštaičių, žemaičių, dzūkų, suvalkiečių) "Pasakos su dainuojamaisiais intarpais".