Mūsų dėdė Juozas

dedejuozas

Juozo Averkos tautosakos ir atsiminimų rinktinė
Atsiminimai apie Juozą Averką

2010 m. Vilnius

Sudarymas. Tekstai – Laima Purlienė

Dainas ir melodijas užrašė - Zofija Puteikienė

Knygoje rasite Laimos Purlienės 1983 – 1997 m. užrašytus Juozo Averkos prisiminimus, pasakojimą apie pateikėją ir jo bendražygius bei folkloro judėjimą Lietuvoje, taip pat čia rasite dzūkiškų dainų rinktinę ir kitą tautosakos bei etnografijos medžiagą, kurią dar 1976 m. parengė Zofija Puteikienė, o vėliau gausiai papildė Laima Purlienė.

 

Kaina: 9 € 

Visus leidinius galima įsigyti Vilniaus etninės kultūros centre (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius) arba Centro organizuojamų renginių metu.