Daumantas Daugirdas

Ūkio dalies vedėjas
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
(8 5)  212 2593


FUNKCIJOS

Ūkio dalies vedėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja sanitarinę bei higieninę patalpų ir aplinkos priežiūrą;
 2. vykdo patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą;
 3. tvarko materialinių vertybių apskaitą, organizuoja jų remontą;
 4. veda darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpina darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis;
 5. rūpinasi vėliavos iškėlimu valstybinių švenčių ir atmintinomis dienomis (vėliavą pakelia 7.00 val. ir nuima 21.00 val.);
 6. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytų komisijų darbe, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 7. organizuoja įstaigos renginių techninį aptarnavimą;
 8. atlieka vairuotojo funkcijas;
 9. kontroliuoja, kad gaunamos prekės – materialinės vertybės – atitiktų kokybės standartus;
 10. laiku ir teisingai užpildo dokumentus.

REIKALAVIMAI

Bendrieji reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą.

Specialieji reikalavimai:

 1. gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos konstituciją, civilinį, darbo, profesinės etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, vietos savivaldos įstatymus;
 2. išmanyti įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 3. gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas;
 4. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus;
 5. organizuoti automobilio priežiūrą, remontą, pildyti kelionės lapus, vesti jų apskaitą;
 6. gebėti rengti organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis;
 8. mokėti ūkinės veiklos srityje rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją;
 9. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 10. gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabiliam, nešališkam, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.