Vėlinių renginys

 Giesmių valanda 2016

Lapkričio 2 d., Vėlinių dieną, 18.00 val. Šv. Jonų bažnyčioje – Šv. Mišios už Amžinybėn išėjusius mūsų artimuosius. 
Šv. mišiose giedos folkloro ansamblis „Ūla“, vadovė Janina Bukantaitė.
Po Šv. mišių – partizanų dainų ir giesmių koncertas „Pasilikot jauni, dainose amžini“, skirtas žuvusiems už Tėvynės laisvę.