Leidybai parengta nauja tautosakos rinktinė vaikams „Ulioja varnu“

Ulioja varnu ištraukaVilniaus etninės kultūros centras parengė leidinį „Ulioja varnu“.

Tai – dainuojamojo, šokamojo bei sakytinio folkloro rinktinė, kurios turinys sudarytas remiantis kalendorinių metų, švenčių ir darbų ciklais. Gamtos sezoniškumu bei cikliškumu siekiama suteikti galimybę ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikams perprasti, pažinti, o ugdytojams paprasčiau, aiškiau perteikti tradicinio folkloro kūrinius.

Keturis leidinio skyrius sudaro metų laikų švenčių, darbų, apie gyvąją gamtą bei vaikų folkloro kūriniai (dainos, šokiai, rateliai, žaidimai, skaičiuotės). Penktasis skyrius skirtas nūdienos vaikų folkloro kūrybai.

Didžioji dalis šio rinkinio kūrinių bus publikuojami pirmą kartą, tik keletas jų perspausdinami iš kitų leidinių. Prie kiekvienos dainos, šokio, ratelio, žaidimo, skaičiuotės ar posakio nurodoma informacija apie pateikėjus, užrašytojus, šifruotojus bei pateikiama kūrinio signatūra.

Prie leidinio pridedama ir kompaktinė plokštelė su kūrinių garso įrašais. Ji leis išgirsti, pajausti atlikimo stilių bei tarmės subtilybes ir pasitarnaus mokymosi tikslams.

Leidinys bus naudingas ne vienam folkloro mylėtojui, dirbančiam su vaikais ir jaunimu. Ši rinktinė gali būti ir metodinė pagalbinė priemonė ikimokyklinio ugdymo darbuotojams, etnokultūros, muzikos mokytojams bei vaikų folkloro ansamblių vadovams.

Leidinį „Ulioja varnu“ parengė Lijana Šarkaitė-Viluma. Projekto vadovė – Vilma Žukauskienė.
Leidinio parengimą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
 

Tautosakos rinktinė bus išleista 2021 m.

VEKC      LKT Logotipasskaidrus