Vilniaus miesto savivaldybė kviečia dalyvauti Kultūros programų projektų konkurse

Dizainas be pavadinimo 2Vilniaus miesto savivaldybė lapkričio 26 d. paskelbė Kultūros rėmimo programų projektų konkursą, kuriame yra Etninės kultūros ir mėgėjų meno programa.

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus organizacijų veiklą, siekiant skatinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus.

Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, kultūros ir meno inovacijas, socialinės atskirties mažinimą.

Detalesnė informacija apie konkursą skelbiama čia.