Apie šiaudinių sodų stebuklą viso pasaulio skaitytojams

Sodai EN virselis el 1 3x2Vilniaus etninės kultūros centras jau ne pirmą dešimtmetį užsiima šiaudinių sodų rišimo tradicijos populiarinimu. Tradiciniai lietuviški sodai – tai ne tik Lietuvos tautodailės paveldas, bet ir labai svarbi baltų kultūros dalis, atspindinti senąja pasaulėžiūrą, tradicijas. Baltų kultūroje sodui skirta labai svarbi ir pagarbi vieta, jo struktūra ir simboliai tiesiogiai atspindi senąją baltų religinę pasaulėžiūrą. Sodų formos, simboliai ir ženklai talpina savyje daug prasmių, viena iš jų – tobulas Visatos vaizdinys. Hipotetiškai sodui buvo teikiama šventumo, dieviškos globos, apsaugos prasmė.

Siekiant, kad šis ypatingas reiškinys taptų žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, šiemet įgyvendinamas projektas, kurio metu rengiamas leidinys, supažindinsiantis užsienio skaitytoją su šiuo tautodailės paveldu.

Lietuviui skaitytojui jau gerai žinoma knyga „Sodo rėda“, kurioje pasakojama apie tradicinius lietuviškus šiaudinius sodus: jų simbolikos archetipus, sakralumą, pritaikomumą. Pateikiama gausybė sodų pavyzdžių, pristatomos ryškiausios sodų rišėjos. Vilniaus etninės kultūros centro vykdomo projekto dėka leidinys bus atnaujintas ir išverstas į anglų kalbą. Knygoje talpinami straipsniai akcentuoja šio vizualaus artefakto svarbą ir yra skirti sodų tyrinėjimui, jų simbolikos genezei. Čia atskleidžiami įvairūs simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame bei tautinių raštų kontekstuose, apmąstoma jų genezė, raida, sukūrimo aplinkybės. Knygos autoriai įvairiai interpretuoja jų istoriją ir simboliką – straipsniai tarsi organiškai išauga vienas iš kito, tačiau kiekvienas pateikia vis naujus tekstus.

Dizainas be pavadinimo 1Gausiai iliustruotoje knygoje „Sodai. Lithuanian straw gardens“ skelbiama medžiaga atvers kelią tolimesniam jų tyrinėjimui, moksliniam skelbimui, pažinimui ir populiarinimui visame pasaulyje. O leidinyje pridedama sodo rišimo schema padės šį mažą šiaudinį stebuklą patiems skaitytojams susikurti ir savo namuose. Ši knyga – tai pirmasis išsamus leidinys anglų kalba apie unikalią lietuviškų sodų rišimo tradiciją, kurios nominacinė byla rengiama teikti UNESCO.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.