Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti

Dizainas be pavadinimo 3Vilniaus etninės kultūros centras puoselėja ir populiarina etninę kultūrą Vilniaus mieste, siekdamas aktualizuoti tradicijas ir priartindamas jas prie šiuolaikinio žmogaus įpročių bei poreikių. Centras rengia kalendorines ir kitas Vilniaus miesto šventes, tarptautinius festivalius, organizuoja konferencijas, seminarus, edukacinius renginius, užsiima leidyba bei įgyvendina įvairius kitus su etnine kultūra susijusius projektus.

Šiuo metu vykdomas konkursas direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pareigoms eiti. Šios pareigybės paskirtis – Centro funkcijų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, kultūrinio ir administracinio įstaigos darbo organizavimas, planavimas, kontroliavimas.

Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2022 m. kovo 7 d.

Visa detalesnė informacija apie siūlomas darbo vietas – konkursų skiltyje.