Apie mus

Vilniaus etninės kultūros centras įkurtas 1992 metais. Siūlymą dėl tokio centro įkūrimo teikė tuo metu pareigas ėję: Norbertas Vėlius – Lietuvos etninės kultūros draugijos pirmininkas, Jonas Trinkūnas – Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Etninės kultūros skyriaus viršininkas, Libertas Klimka – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, Eugenijus Jovaiša – Vilniaus pedagoginio instituto prorektorius mokymo reikalams, Vladas Turčinavičius – Vilniaus miesto tarybos Kultūros reikalų komisijos pirmininkas. 1992–2005 m. centro darbą organizavo vedėja Eglė Plioplienė, 2005–2018 m. centrui vadovavo Milda Ričkutė, nuo 2018 m. spalio mėn. centro darbą organizuoja direktorė Sandra Daugirdienė

Vilniaus etninės kultūros centras dirba pagal 3 programas: 1. Etninės kultūros mokymas, 2. Lietuvių kalendorinės ir kitos šventės sostinėje, 3. Leidyba.

Centras organizuoja apžiūras, konferencijas ir seminarus aktualiais etninės kultūros klausimais ir pagal poreikį.

Vilniaus etninės kultūros centras rengia kalendorines ir kitas Vilniaus miesto šventes, tarptautinius festivalius. Įstaigai suteiktos išskirtinės teisės rengti šias šventes: Užgavėnes, Rasas-Jonines, tarptautinį festivalį „Skamba skamba kankliai“. Kasmet šie renginiai sutraukia tūkstančius žiūrovų. Nuo 2007 m. centras atgaivino prieškarinę Vilniaus m. tradiciją „Žolynų turgų“, kuris vykdavo dvi dienas prieš Rasų šventę.

Vilniaus etninės kultūros centro darbuotojai dalyvauja įvairiose televizijų laidose, rašo straipsnius aktualiais etninės kultūros klausimais, nuolat konsultuoja visus besidominčius kultūros paveldu.

Vilniaus moksleiviai labai noriai ir aktyviai dalyvauja pavasario ir rudens lygiadienių renginiuose. Pavasario lygiadienio renginiui „Šventaragio ugnys“ moksleiviai atsineša įvairių savo gamybos paukštelių, kuriais papuošia medžius Šventaragio slėnyje, ir iš žvakučių uždega baltiškuosius ornamentus. Per rudens lygiadienio renginį „Ugniniai juostų ženklai“ Neries krantinėje moksleiviai „audžia“ ugninę protėvių juostą.

Vilniaus etninės kultūros centro edukacinę veiklą vainikuoja vaikų folkloro šventė „Saulytė“, vykstanti kasmet paskutinįjį gegužės sekmadienį ir sukviečianti apie 400 dalyvių, iš jų 100 folkloro ansamblių narių ir 300 vaikų iš Vilniaus miesto, norinčių tiesiogiai dalyvauti renginyje.

Šventės metu taip pat rengiama vaikų tradicinių amatų, tautodailės mugė. Į šią mugę vaikai atsineša ne tik įvairiausių medžio  dirbinių, piešinių, lipdinių, bet ir pačių pagamintų konditerijos gaminių – sausainių, saldainių.

Miestiečiai vaikai (nelankantys etninės kultūros būrelių) mielai dalyvauja šventės metu organizuojamame žaidimų kieme. Čia visi drauge pasimoko liaudies žaidimų ir ratelių, dalyvauja įvairiose varžybose ir konkursuose.