Sodų sakmės. Katalogas

2020 m. lapkričio 19 dieną Kaune, Perkūno name, atidaryta Vilniaus etninės kultūros centro ir asociacijos „Dangaus sodai“ surengta paroda „Sodų sakmės“, kurioje buvo eksponuojami 64 šiaudiniai sodai, kurti rišėjų iš visos Lietuvos.

Šiai parodai išleistas katalogas „Sodų sakmės“, kuriame pateikiamas Marijos Liugienės straipsnis apie šiaudinių sodų rišimo tradiciją bei pristatomi 35 parodos autoriai.

Sudarytoja Marija Liugienė

Redaktorius Stasys Kavaliauskas
Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė

Leidėjas Vilniaus etninės kultūros centras, 2020

Užsiprenumeruokite mūsų naujienas