Sodai. Lithuanian Straw Gardens

Tradiciniai lietuviški sodai – tai ne tik lietuvių tautodailės paveldas, bet ir labai svarbi baltų kultūros dalis, atspindinti senąją pasaulėžiūrą, tradicijas. Sodų formos, simboliai ir ženklai talpina savyje daug prasmių, viena iš jų – tobulas Visatos vaizdinys. Hipotetiškai sodui buvo teikiama šventumo, dieviškos globos, apsaugos prasmė.

Knyga „Sodai. Lithuanian Straw Gardens“ sudaryta remiantis leidiniu „Sodo rėda“, kurio turinys atnaujintas ir išverstas į anglų kalbą.

Knygoje skelbiami straipsniai akcentuoja šio vizualaus artefakto svarbą ir yra skirti sodų tyrinėjimui, jų simbolikos genezei. Leidinyje atskleidžiami įvairūs simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame bei tautinių raštų kontekstuose, apmąstoma jų genezė, raida, sukūrimo aplinkybės. Knygos autoriai įvairiai interpretuoja jų istoriją ir simboliką – straipsniai tarsi organiškai išauga vienas iš kito, tačiau kiekvienas pateikia vis naujus tekstus.

Knyga gausiai iliustruota sodų pavyzdžiais, joje pateikiama ir sodo rišimo schema.

Sudarytoja – Marija Liugienė
Redaktorius – Vytautas Tumėnas
Tekstų autoriai: Rimantas Balsys, Virginijus Kašinskas, Vytautas Tumėnas, Jonas Vaiškūnas, Marija Liugienė, Juozas Šorys
Vertėja – Aida Janonytė
Dizainerė – Aida Janonytė
 
Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba
Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2021
Užsiprenumeruokite mūsų naujienas