Spalis dailininkas: nuo tapybos iki grafikos. Etnologės Gražinos Kadžytės paskaita

Dizainas be pavadinimo 2Spalio 1 d. 16 val. kviečiame virtualiai susitikti su etnologe Gražina Kadžyte, kuri, kaip jau tapo įprasta, apžvelgs tradicinį kalendorių ir papasakos apie prasidedančio mėnesio įsimintinas dienas bei su jomis susijusius papročius.

Spalio mėnesį Lietuvos miškai iškelia mūsų trispalves vėliavas. Apie tai yra rašę 20 a. pab. žurnalistai, kurie anuomet viešėjo pas Kapčiamiesčio miškininką, folkloro ansamblio dainininką Antaną Olšauską. Kaip gegužę įvairiausių spalvų smulkiomis gėlelėmis žmonės puošdavo namus ir Švč. Mergelės Marijos altorėlius, taip spalį Jos paveikslus dabindavo ryškiaspalvėmis lapų puokštėmis, rinkdamiesi kas vakarą bendrai kalbėti rožinį.

Tarp tų dienų esama ir labiau išskirtinų – Angelai Sargai (10-02) yra ne tik mūsų asmeniniai dvasios globėjai, bet ir policijos simboliai nuo Pirmosios Lietuvos Respublikos laikų. Tuo tarpu Mokytojų diena (10-05), atsiradusi tik 20 a. antroje pusėje, irgi, rodos, susijusi su lietuvių iniciatyva.

Mažaisiais mūsų broliais, anot šv. Pranciškaus, tais mūsų prisijaukintais ir neprijaukinamais gyvūnais, turėtume rūpintis nuolatos – tą mums primena spalio 4 d. Ar visi perskaitėme Lietuvos Konstituciją, savo valstybės pagrindinį įstatymų rinkinį? Paimkime ją į rankas bent spalio 25 d.

Visai jau baigiantis spaliui, miškų, sodų ir parkų medžių tapybai pereinant į raiškią šakų grafiką, prisimename Simajudą / Vėlių paminėklus (10-28) ir  tai, kad esame Ilgių laike, atverdami vėlių vartelius į lapkritį.

Apie visa tai bus galima išgirsti tiesioginės transliacijos metu Vilniaus etninės kultūros centro Facebook puslapyje.