Laisvos darbo vietos ir konkursai

Šiuo metu Vilniaus etninės kultūros centre konkursai į laisvas darbo vietas nevyksta.