Edukacinės programos vykdomos per KULTŪROS PASĄ

Kultūros pasas

 

 

 

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Vilniaus etninės kultūros centro paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, sąrašas: