Projektas „Tradicinė kultūra vaikų animacijoje“ baigėsi

 

Traidicinė kultūra vaikų animacijoje 2018 12 27 JPEG viršelis

Vilniaus etninės kultūros centras metus baigia skaičiuodamas reikšmingus nuveiktus darbus – ne tik sėkmingai surengti tradiciniai miesto renginiai, kasmet augantis edukacinių veiklų pasiūlos ir dalyvių skaičius, tačiau ir prasminga bei svari projektinė veikla. Vienas iš pastarųjų centro projektų, pradėtas vykdyti rudenį – edukacinių užsiėmimų ciklas socialinėse įstaigose „Tradicinė kultūra vaikų animacijoje“– sėkmingai baigtas įgyvendinti.

Projekte dalyvavo šeimyna iš Vilniaus „Žolyno“ vaikų socialinės globos namų ir dienos centrą „SOTAS“ lankantys vaikai. Vilniaus etninės kultūros centras šioms įstaigoms dėkingas už sklandų bendradarbiavimą.
Projekto metu buvo įvykdytas iškeltas tikslas –  sujungiant socialines, tradicinės kultūros ir animacijos veiklas į bendrą visumą, projekto dalyviai plėtė akiratį tradicinės kultūros plotmėje, buvo turiningai užimti. Veiklų metu dalyviai susipažino su lietuvių tradicine kultūra mokydamiesi animacijos kūrimo meno. Pagal parengtą ir išanalizuotą medžiagą bei sudarytus scenarijus vaikai patys kūrė animacinių filmų personažus – piešė, lipdė, konstravo, o savo sukurtus filmus garsino ir montavo. Tai leido dalyviams įsijausti į keletą vaidmenų – kiekvienas galėjo būti animatoriumi, režisieriumi, dailininku, fotografu, garso režisieriumi. Dalyvaudami projekto veiklose vaikai vystė tarpusavio komunikacijos įgūdžius, ugdė savivertę ir turėjo galimybę atskleisti savo kūrybiškumą, žinias apie tradicinę kultūrą interpretuoti šiuolaikiškai, pritaikyti žinias kasdienėje veikloje. Visi dalyviai gavo specialiai projektui išleistą kompaktinę plokštelę, kurioje sudėti vaikų sukurti animaciniai filmai, veiklų metu padarytos nuotraukos.


Projektu siekta ir išsamios veiklų analizės bei teigiamo projekto poveikio įvertinimo, todėl projekto metu dirbo ir psichologė, kuri stebėjo vykdomas veiklas ir vaikų bendravimą, parengė psichologinę analizę.
Nors projekto oficialios veiklos jau baigėsi, projekto iniciatoriai turi numatę dar ir tolimesnių uždavinių – projekto metu psichologės parengta analizė, jos išvados bus aptartos kitais metais susitikime su įstaigų, kurios dalyvavo projekte, atstovais, analizuojant projekto rezultatus, taip pat išplatintos tokio pat pobūdžio socialinės įstaigoms visoje Lietuvoje. Tikimasi, kad šie veiksmai paskatins tokio pobūdžio projektų plėtrą, skatins ir kitas įstaigas rengti vertinamojo pobūdžio edukacines veiklas socialinių įstaigų vaikams, ne tik siekiant kokybiško užimtumo, tačiau ir analizės, teigiamo poveikio dalyviams identifikavimo, tyrimo.

Vaikus animacijos mokė animacijos menininkė, dailininkė Rasa Joni ir Darius Vosylius.
Projekte dirbo psichologė Ugnė Stadnikė.
Projekto vadovė Sandra Daugirdienė.

 

PROJEKTO GALERIJA

 Projektą finansavo

Lietuvos kultūros tarybos logotipas