Šv. Mišios ir tradicinės šermenų giesmės

009Lapkričio 4 d. 18.00 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčioje (Savičiaus g. 13) bus aukojamos šv. Mišios. Tarp kitų intencijų – ir už Amžinybėn išėjusius Vilniaus folkloristus.

Po šv. Mišių, 19.00 val., kartu su Arkikatedros liaudies giesmių choru (vad. Janina Bukantaitė), giedosime tradicines šermenų giesmes.

„Vėlinės – šventė, kuri yra svarbi mums, bet joje ne mes esame aktyvioji pusė. Mes turime atlaikyti Vėlines, o tai yra nelengva. Juk iš tikrųjų Vėlinės yra didžiulė atodanga, mirusiųjų tėvų ir protėvių išžengimas mūsopi. Prasiveria amžinybės vartai ir pro juos darsyk pamatome, patiriame didžiulės meilės srautą, prieš kurį turime išstovėti, išbūti, degiodami žvakutes ar užsiiminėdami kapų puošyba – iš esmės beprasmiškais dalykais, bet jie savo smulkmeniškumu mums leidžia atsilaikyti prieš graudų ir beprotiškai stiprų pojūtį: – Jie mus tebemyli tokius, kokie mes esame, kiekvieną sunkesnę savo gyvenimo akimirką patiriame mirusiųjų pagalbą, paramą, jie yra, ir jų buvimas realus, kaip ir gyvųjų dalyvavimas. Gyvųjų ir mirusiųjų bendrijos sudaro tarsi galingą dvipolę vienybę. Vieni čia, kiti ten. Bet siejami meilės ir abipusių gestų.“

(Gintaras Beresnevičius)