1,2 % parama neatveriant piniginės

Kviečiame remti etninės kultūros projektus ir renginius Vilniuje!

Tai padaryti galima savo sprendimu skiriant Vilniaus etninės kultūros centrui iki 1,2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti Vilniaus etninės kultūros centrui, reikia užpildyti prašymo formą FR0512 ir ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Elektroninio deklaravimo sistemoje .

Pildant prašymą pervesti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, FR0512 formoje reikia pažymėti 6S laukelį. Kiti laukeliai (E1–E5) pildomi taip:
Gavėjo tipas (E1): 2
Gavėjo identifikacijos numeris (E2): 188208831
Mokesčio dalies paskirtis (E3): palikite tuščią arba įrašykite pageidaujamą paramos paskirtį, pvz., „Skamba skamba kankliams“.
Mokesčio dalies dydis (procentais) (E4): 1,20
Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio (E5): įrašykite metus, iki kurių skirsite paramą (galite pasirinkti paramą skirti iki 5 metų)
Daugiau informacijos ir pildymo instrukcijos čia.


Taip pat paramą galima pervesti į Vilniaus etninės kultūros centro sąskaitą žemiau nurodytais rekvizitais.

Gavėjo pavadinimas: Vilniaus etninės kultūros centras
Gavėjo identifikacinis numeris (įmonės kodas): 188208831
Buveinės adresas: Pamėnkalnio 34, LT-01114, Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT81 7044 0600 0150 3013 (SEB bankas)
Mokėjimo paskirtis: parama