Sodai. Lithuanian Straw Gardens
  • Sodai. Lithuanian Straw Gardens
  • Sodai. Lithuanian Straw Gardens
  • Sodai. Lithuanian Straw Gardens
  • Sodai. Lithuanian Straw Gardens

Sodai. Lithuanian Straw Gardens

12,00€

801 2878 sumažintaTradiciniai lietuviški sodai – tai ne tik lietuvių tautodailės paveldas, bet ir labai svarbi baltų kultūros dalis, atspindinti senąją pasaulėžiūrą, tradicijas. Sodų formos, simboliai ir ženklai talpina savyje daug prasmių, viena iš jų – tobulas Visatos vaizdinys. Hipotetiškai sodui buvo teikiama šventumo, dieviškos globos, apsaugos prasmė.

Knyga „Sodai. Lithuanian Straw Gardens“ sudaryta remiantis leidiniu „Sodo rėda“, kurio turinys atnaujintas ir išverstas į anglų kalbą.

Knygoje skelbiami straipsniai akcentuoja šio vizualaus artefakto svarbą ir yra skirti sodų tyrinėjimui, jų simbolikos genezei. Leidinyje atskleidžiami įvairūs simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame bei tautinių raštų kontekstuose, apmąstoma jų genezė, raida, sukūrimo aplinkybės. Knygos autoriai įvairiai interpretuoja jų istoriją ir simboliką – straipsniai tarsi organiškai išauga vienas iš kito, tačiau kiekvienas pateikia vis naujus tekstus.

Knyga gausiai iliustruota sodų pavyzdžiais, joje pateikiama ir sodo rišimo schema.

Sudarytoja – Marija Liugienė
Redaktorius – Vytautas Tumėnas
Tekstų autoriai: Rimantas Balsys, Virginijus Kašinskas, Vytautas Tumėnas, Jonas Vaiškūnas, Marija Liugienė, Juozas Šorys
Vertėja – Vaiva Aglinskas
Dizainerė – Aida Janonytė
 
Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba
Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2021

[EN]

Traditional Lithuanian straw gardens (sodai, sing. sodas) are not only a phenomenon of Lithuanian folk art that is alive in the present, but also a meaningful Baltic cultural heritage, whose geometric structure and symbolism attest to the tradition of an archaic worldview. The sodas occupied a very important and revered place in Baltic customs. It was imbued with a sacred and apotropaic significance, and provided divine protection. The multifaceted form and symbolism of sodai contain many meanings, one of which is the image of the ideal Garden of Heaven.

The articles in this book highlight and reveal the special character of this phenomenon of visual culture. They analyse the symbolism and ornamental form of straw gardens in local and cross-cultural contexts and examine the genesis, development, and circumstances of their creation. The authors take different points of view and interpret the history and symbolism of sodai in various ways. The material published in this volume opens new avenues for a better and deeper knowledge of sodai, encouraging international attention and further research. This book is richly illustrated with examples of sodai and includes an instructive diagram of how to make a straw garden.

Editor: Marija Liugienė
Associate editor: Vytautas Tumėnas
Authors: Rimantas Balsys, Virginijus Kašinskas, Vytautas Tumėnas, Jonas Vaiškūnas, Marija Liugienė, Juozas Šorys
Translator: Vaiva Aglinskas
Designer: Aida Janonytė
 
The project was funded by Lithuanian Council for Culture
Published by Vilnius Ethnic Culture Centre, 2021
 

Susijusios prekės