PIRKIMO VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo ir Vilniaus etninės kultūros centro (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. 

1.2. Šiose Taisyklėse minimos sąvokos: 

1.2.1. Elektroninė parduotuvė (toliau – E-parduotuvė) – Pardavėjo valdomoje internetinėje svetainėje www.etno.lt patalpinta sistema, skirta demonstruoti siūlomoms prekėms bei jas įsigyti. 

1.2.2. Pirkėjas – asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, besinaudojantis Elektronine parduotuve, jos pagalba sudarantis užsakymą ir įsigyjantis prekes. 

1.2.3. Pardavėjas - Vilniaus savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus etninės kultūros centras (įm. k. 188208831, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius), teikiantis pardavimo paslaugą Elektroninėje parduotuvėje tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

1.2.4. Užsakymas – Elektroninėje parduotuvėje suformuojama elektroninė forma, kurioje nurodomas unikalus užsakymo numeris, užsakymo data, užsakomų prekių sąrašas su kiekiais ir kainomis, taikomi mokesčiai už prekes, Pirkėjo asmens duomenys, tame tarpe ir pristatymo adresas, pasirinktas pristatymo būdas ir automatiškai suskaičiuota jo kaina, Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir apmokėjimo būklė. 

 

2. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas 

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“. 

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. 

  

3. Pirkėjo teisės ir pareigos 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka. 

3.2. Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną. 

3.3. Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiat turi juos atnaujinti.  

3.4. Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris.  

3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties remiantis šių taisyklių 7 (Prekių grąžinimas) dalimi. 

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją.  

3.7. Pirkėjas turi teisę Pardavėjui pateikti prekių ir paslaugų įvertinimą. 

3.8. Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių. 

  

4. Pardavėjo teisės ir pareigos 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims. 

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu. 

4.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka. 

4.4. Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 30 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas. 

4.5. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodęs, kad užsakomą (as) prekę (es) pageidaują atsiimt Vilniaus etninės kultūros centre ir buvo informuotas apie tai, kad prekė yra paruošta atsėmimui, tada Pardavėjas įsipareigoją saugoti šias prekes penkias darbo dienas nuo pranešimo (el. laišku ar telefonu) Pirkėjui dienos. 

4.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo E-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo paskyrą. 

4.7. Pardavėjas neįsipareigoja atsakyti į Pirkėjo pateiktus prekių ir paslaugų įvertinimus ir pasilieka teisę publikuoti Pirkėjo jam pateiktus įvertinimus savo nuožiūra. 

4.8. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. 

 

5. Užsakymo apmokėjimo būdai ir terminai 

5.1. Pardavėjas leidžia Pirkėjui pasirinkti įvairius mokėjimo būdus. 

5.2. Atitinkamu metu galimi mokėjimo būdai pateikiami Internetinės parduotuvės svetainės nuorodoje „Atsiskaitymo būdai“. Galimų mokėjimo būdų pasirinkimas gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo. 

5.3. Atsiskaitymai elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele vykdomi Pirkėjo pasirinkimu per įgaliotus paslaugų teikėjus.  

5.4. Pasirinkus mokėjimą per internetinių mokėjimų platformą skaitmeniniai užsakymo duomenys užšifruojami ir perduodami mokėjimo paslaugų teikėjui, kad būtų suformuotas elektroninis mokėjimas, o jį patvirtinus, į Elektroninės parduotuvės sistemą sugrąžinami duomenys apie užsakymo apmokėjimą. Sėkmingai apmokėjus užsakymą, pažymima Užsakymo būsena „Patvirtintas“. Pirkėjui nutraukus mokėjimą ar įsivėlus duomenų perdavimo klaidai, Užsakymo būsena pažymima „Neapmokėtas“. Tokiu atveju Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir atšaukti Užsakymą arba pranešti apie klaidą. 

5.5. Pasirinkus mokėjimą banko pavedimu, Pirkėjas savarankiškai sau patogiu būdu suformuoja mokėjimo nurodymą pagal nurodytą Pardavėjo informaciją. Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį mokėjimą pavedimu ir mokėjimo neatlieka, Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju el. paštu ir priminti jam apie mokėjimą. Jeigu Pirkėjas neatlieka mokėjimo per 3 dienas nuo Užsakymo pateikimo ir per papildomą 2 dienų mokėjimo terminą po priminimo, Pirkėjo užsakymas nebus priimtas. Kol Pirkėjas negavo pranešimo apie Užsakymo patvirtinimą (užsakymo būsena – „Patvirtintas“), jis gali be jokių pasekmių atšaukti Užsakymą susisiekdamas su Pardavėju, gali per nurodytą terminą panaikinti Užsakymą, ir tai nepažeidžia jo(s) teisės atsisakyti sutarties. 

5.6. Pirkėjas gali rinktis apmokėti Užsakymą mokėjimo kortele tik pasirinkęs atsiėmimą Vilniaus etninės kultūros centre.  

5.7. Pardavėjas nepriima mokėjimų grynaisiais pinigais. 

 

6. Prekių pristatymo ar atsiėmimo būdai ir terminai 

6.1. Pirkėjas Užsakymą gali atsiimti nemokamai Vilniaus etninės kultūros centre (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius):

6.1.1. Paruošus atsiimti užsakymą, Pirkėjas gauna  pranešimą apie galimybę jį atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti užsakymo Pardavėjo atstovui pateikia užsakymo informaciją  / patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti atiduoti užsakytas prekes.  

6.1.2. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt)  kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakymą. 

6.1.3. Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.  

6.1.4. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 10 kalendorinių dienų nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakymą, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 

6.2. Pirkėjui užsakymas pristatomas nurodytu adresu pasirinktu pristatymo būdu, jei Pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas. 

6.2.1. Pirkėjo užsakymas išsiunčiamas per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. 

  

7. Prekių grąžinimas 

7.1. Pirkėjas, remiantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 2014 m. liepos 22 dienos pakeitimu Nr. 738, nuotoliniu būdu (internetu, telefonu) įsigytas kokybiškas prekes gali grąžinti per 14 (keturiolika) dienų, Civilinio kodekso straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka. 

7.2. Pirkėjas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos apie savo sprendimą grąžinti prekes privalo pranešti Pardavėjui el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu (8 5) 279 12 87. 

7.3. Nekokybiškos prekės Pardavėjo sąskaita keičiamos kokybiškomis arba Pirkėjui pageidaujant grąžinamos už prekę (ir jos pristatymą) patirtos išlaidos. 

7.4. Kokybiškos prekės privalo būti grąžintos tiksliai tokios būklės, kokios gautos (nepažeistos, nenaudotos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos). Grąžinus netinkamos būklės prekę, Pardavėjas gali atsisakyti grąžinti pinigus. 

7.5. Pirkėjas saugiai supakuotas prekes grąžina adresu:  

Vilniaus etninės kultūros centras
Pamėnkalnio g. 34,
01114 Vilnius

7.6. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus 7.3. p. nurodytu atveju. 

7.7. Pirkėjui pinigai už sumokėtas prekes (išskyrus Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, jei pristatymas įvykdytas) grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžintinų prekių gavimo dienos, tačiau gali būti grąžinami ir vėliau, jei Pardavėjas dar negavo grąžinamos prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas ją grąžino. 

 

8. Informacijos siuntimas 

8.1. Pardavėjas visą informaciją Pirkėjui pateikia registracijos metu gautais el. pašto adresais. 

8.2. Pirkėjas visus pranešimus siunčia el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8.3. Pardavėjas atsako į Pirkėjo užklausas, susijusias su užsakymu, el. paštu per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o jei negali per tą laiką pateikti atsakymo, el. laiške nurodo laiką, per kurį atsakymą pateiks. 

 

9. Leidinių (knygų, CD, DVD, USB ir kt.) intelektinė nuosavybė 

9.1. Nuosavybės teisė į leidinių (knygų, CD, DVD, USB ir kt.) turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis knyga Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama. Niekas neturi būti aiškinama taip, kas suteiktų Pirkėjui kokias nors autorių ar nuosavybės teises į leidinius. 

9.2. Visa intelektinė nuosavybė į leidinių turinį yra saugoma  autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų (apibendrinant, „Intelektinės nuosavybės įstatymai“). Bet koks leidinių ar jų dalių kopijų darymas, platinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta Pirkimo-pardavimo sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose, gali  pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus. 

9.3. Leidiniai yra skirti tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui.  

9.4. Pirkėjas negali jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, bet kurioje teritorijoje kopijuoti, publikuoti, perduoti,  keisti, pritaikyti, kurti išvestinius darbus, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti Vilniaus etninės kultūros centro leidinius.   

9.5. Pirkėjas pareiškia ir  įsipareigoja nenaudoti leidinių tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės. 

9.6. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) leidiniais (knygomis, CD, DVD, USB ir kt.),  Pirkėjas atlygina dėl to Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys Pirkėjui turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą leidinių (knygų, CD, DVD, USB ir kt) naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai. 

 

10. Duomenų apsauga 

10.1. Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis: 

Vardas;
Pavardė;
Elektroninis pašto adresas;
Telefono ryšio numeris;
Pristatymo adresas;
Įsigyjamų prekių informacija;
Naudojimosi elektronine parduotuve duomenys.  

10.2. Elektroninėje parduotuvėje asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais ir teisiniais pagrindais: 

10.2.1. elektroninė prekyba (pirkėjo paskyros sukūrimas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas priimant užsakymus, juos apdorojant, vykdant prekės pristatymą ir pan.) -  sutikimas, sutarties  su pirkėju sudarymas ir vykdymas; 

10.2.2. buhalterinė apskaita ir materialinių finansinių išteklių valdymas - teisės aktuose įtvirtintų ir pardavėjui taikomų prievolių vykdymas; 

10.2.3. ginčų nagrinėjimas –pardavėjo teisėtų interesų ginti savo teises apsauga. 

10.3. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra pardavėjas - Vilniaus etninės kultūros centras, juridinio asmens kodas 188208831, veikiantis adresu Pamėnkalnio g. 34, Vilnius, elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo asmens duomenų kitiems asmenims, išskyrus šiais atvejais:

10.4.1. Pardavėjas gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis savo pasitelktiems paslaugų teikėjams, teikiantiems pardavėjui elektroninės parduotuvės administravimo ir priežiūros, duomenų saugojimo, archyvavimo ir kitas paslaugas, veikiantiems Pardavėjo vardu bei pagal Pardavėjo nurodymus (duomenų tvarkytojai). 

10.4.2 Pardavėjas gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis trečiosioms šalims administruojančioms Pirkėjo atliekamą mokėjimą. 

10.4.3. Pardavėjas gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis trečiosioms šalims vykdančios Pirkėjo užsakymo pristatymą. 

10.4.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti suteikti teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka, kitoms institucijos ar įstaigoms, kai teikti joms asmens duomenis Pardavėją įpareigoja teisės aktai. 

10.5. Tais atvejais, kai duomenys bus perduodami, Pardavėjas įsipareigoja neperduoti daugiau Pirkėjo asmens duomenų, negu būtų reikalinga užtikrinti kokybišką paslaugos/ų suteikimą ar įvykdyti teisės aktų reikalavimus. 

10.6. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti šių taisyklių 10.1 punkte, saugomi 10 metų po prekės įsigijimo. 

10.7. Taisyklėse nustatytam asmens duomenų tvarkymui taikomas Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus. 

10.8. Pirkėjas, pateikęs prašymą Pardavėjui, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti pateikti tvarkomų duomenų kopiją, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu bei teisę atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

10.9. Pirkėjas, norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, turi Pardavėjui pateikti rašytinį prašymą ir patvirtinti savo tapatybę. Pirkėjo prašymo dėl  duomenų subjekto tiesių įgyvendinimo pateikimo, šio prašymo nagrinėjimo,  duomenų subjekto tapatybės patvirtinimo tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus. 

10.10. Pardavėjo veiksmus dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo ar netinkamo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Pirkėjas gali skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt).  

10.11. Daugiau informacijos apie Pardavėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Pirkėjas gali gauti kreipdamasis į Pardavėją šiose taisyklėse nurodytais kontaktais arba į Pardavėjo duomenų apsaugos pareigūną interneto svetainėje https://www.etno.lt  nurodytais duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.

 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. 

11.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

11.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu  www.etno.lt el. parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. 

11.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo  www.etno.lt E-parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje  http://ec.europa.eu/odr/

11.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt

11.6. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą. 


PATVIRTINTA
Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus
2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VO-46