ETNO paskaita | Kultūra kalboje. Etnolingvistinis požiūris į Šalčininkų kultūremas

etno paskaitapamazintaBalandžio 21 dieną 18 val. kviečiame į pirmąjį naujo ETNO paskaitų ciklo susitikimą „Kultūra kalboje.Etnolingvistinis požiūris į Šalčininkų kultūremas“, kuriame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnologijos krypties doktorantė Violeta Švaikovskaja kalbės apie Šalčininkų rajoną, pasižymintį išskirtine kalbine ir kultūrine įvairove.

Tai vieta, kurioje sugyvena lietuvių ir slavų (baltarusių, lenkų, rusų) tautinės grupės, o jų pasaulėvaizdis susipina, taip sudarydamas įvairialypę kultūrinę ir kalbinę padėtį. Dėmesys bus skiriamas santykinai naujai etnolingvistinei kultūremų sampratai ir jų pagrindu paremtai kultūrinei-kognityvinei Šalčininkų krašto analizei. Bus bandoma išsiaiškinti, kaip tiriamasis Šalčininkų regionas atrodo pažvelgus iš etnolingvistinės prizmės, ar daugiakultūrę ir daugiakalbę visuomenę sieja daugiau panašumų, ar skirtumų, bus pristatomas hipotetinis Šalčininkų kultūremų rinkinys.

Apie kalbos, mąstymo ir kultūros sąsajas kalbėta dar vokiškojo romantizmo laikotarpiu, tačiau tik XIX a. išsakyti F. Boaso, E. Sapiro ir B. L. Whorfo samprotavimai apie kalbos daromą įtaką individo mąstymui ir ja vaizduojamą unikalią pasaulio sampratą, paskatino kurtis šiuos klausimus nagrinėjančias disciplinas. Kultūrema – tai atskira leksema reiškiamas etnolingvistinis vienetas. Jo turtinga reikšmė leidžia suprasti tautinės, etninės arba regioninės bendruomenės specifiškumą. Per šiuos vienetus visuomenė apibrėžia savo tapatybę, santykį su tradicijomis, vertybėmis bei šiuolaikiniu pasauliu.

ETNO paskaitų ciklas – Vilniaus etninės kultūros centro inicijuotų susitikimų  ciklas, kurių metu etninės kultūros puoselėtojų bendruomenę supažindinsime su naujausiais ir įdomiausiais etninės kultūros mokslo tyrimais.