Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

2023 METAI

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2023 metai

I ketv.

2023 metai

II ketv.

2023 metai

III ketv.

2023 metai

IV ketv.

2023 metų

metinis vidurkis

Direktorius 1        
Direktoriaus pavaduotojas kultūrai ir bendriesiems reikalams 1          
Administratorius 1        
Kultūrinės veiklos koordinatorius 5 1316,34      
Komunikacijos koordinatorius 1        
Dizaineris 1        
Ūkio dalies vedėjas 1        
Vyr. buhalteris 1        
Valytojas 1        

 

2022 METAI

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2022 metai

I ketv.

2022 metai

II ketv.

2022 metai

III ketv.

2022 metai

IV ketv.

2022 metų

metinis vidurkis

Direktorius 1          2288,88
Direktoriaus pavaduotojas kultūrai ir bendriesiems reikalams 1          2137,77
Administratorius 1 0        1319,52 
Kultūrinės veiklos koordinatorius 4.5 1317,75  1797,30  1589,96  1420,1  1483,73
Komunikacijos koordinatorius 1 1533,33  1992,39      1449,70
Dizaineris 0.5          722,80
Ūkio dalies vedėjas 1 1092,92   1850,47  1637,14  2249,02  1707,39
Vyr. buhalteris 1 1302,01  1599,81  1329,46  2198,98  1607,56
Valytojas 1           836,89

 

2021 METAI

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2021 metai

I ketv.

2021 metai

II ketv.

2021 metai

III ketv.

2021 metai

IV ketv.

2021 metų

metinis vidurkis

Direktorius

1          

Direktoriaus pavaduotojas

1 1513,35  1742,17 1486,70  2129,92  2050,30 

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius 

7 1426,59 1577,19  1469,41   1743,62 1517,11 
Ūkio dalies vedėjas 1 1374,28  1536,36 1385,35   1845,39 1543,80 
Vyr. buhalteris 1 1283,25  1471,46 1452,71   1799,35 1501,69 
Valytojas 1          

2020 METAI

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2020 metai

I ketv.

2020 metai

II ketv.

2020 metai

III ketv.

2020 metai

IV ketv.

2020 metų

metinis vidurkis

Direktorė

1  1780,61  1911,41 1890,75  2020,77  2020,70 

Direktorės pavaduotojas

1 1481,31   1427,42  1458,38  1623,33 1623,25 

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius 

7 1200,62 1370,52   1345,99 1412,33  1480,84 
Ūkio dalies vedėjas 1  1377,84 1328,99   950,90 1480,84  1374,28 
Vyr. buhalterė 1 1240,88  1224,96  1312,02  1374,28  1412,33 
Valytoja 1          

 

2019 METAI

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2019 metai

I ketv.

2019 metai

II ketv.

2019 metai

III ketv.

2019 metai

IV ketv.

2019 metų

metinis vidurkis

Direktorė

1          

Direktorės pavaduotojas

1          

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius 

7 965,62 1110,78  1056,85  1249,07  1158,06 
Ūkio dalies vedėjas 1          
Vyr. buhalterė 1          
Valytoja 1          

 

2018 METAI

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2018 metai

I ketv.

2018 metai

II ketv.

2018 metai

III ketv.

2018 metai

IV ketv.

2018 metų

metinis vidurkis

Direktorė

1 1171,14  1249,49      

Direktorės pavaduotojas

1 516,78  733,15      

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius 

7 852,87  905,33 879,97  937,91 877,60 
Ūkio dalies vedėjas 1 713,20 746,42       
Vyr. buhalterė 1 572,83  786,74      
Valytoja 1 175,16  200,01      

 

2017 METAI

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių pareigas, 
skaičius

2017 metai

I ketv.

2017 metai

II ketv.

2017 metai

III ketv.

2017 metai

IV ketv.

2017 metų

metinis vidurkis

Direktorė

1 1013,97  1075,17 1078,58 1516,86  1171,14 

Direktorės pavaduotojas

1  735,63 728,93  733,58 286,96  621,28 
Vyr. koordinatorius 8 650,49 621,62  724,81 950,56 684,51
Vyr. buhalterė 1  594,68 613,64  748,67 813,35 692,59 
Valytoja 1  190,39 190,98   186,96 220,61  197,24 

 

2016 metai

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių pareigas,
skaičius

2016 metai

I ketv.

2016 metai

II ketv.

2016 metai

III ketv.

2016 metai

IV ketv.

2016 metų

metinis vidurkis

Direktorė

1 844,90 839,20 854,93 928,09  866,78 

Direktorės pavaduotojas

1 667,40  666,57  722,86 872,13  732,24 
Vyr. koordinatorius 8 616,43  554,07  560,32 847,44  683,28 
Vyr. buhalterė 1 546,70  553,19  565,59 783,62  612,03 
Valytoja 1 175,02  174,85  183,58 223,43  189,22 

 

2015 metai

Pareigybės pavadinimas

2015 metai

I ketv.

2015 metai

II ketv.

2015 metai

III ketv.

2015 metai

IV ketv.

2015 metų

metinis vidurkis

Direktorė

778,10 788,50 842,32 844,90 815,96

Direktorės pavaduotojas

692,05 732,30 820,62 850,44 773,85
Vyr. buhalterė 521,85 596,49 665,02 760,47 635,96
Vyr. koordinatorius 550,36 564,36 601,05 884,50 610,23
Valytoja 150,88 175,88 173,02 228,22 182,00