Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2019 m.