Vieversio šventė

Vasario 24 d.

Iš visų paukštelių jis pirmasis parskrenda į gimtinę. Manyta, kad šiam artojų linksmintojui pasirodžius iki savo dienos, ilgokai dar bus šalta – vieversiukas turės „atgulėti“. Jei paukštelis pavėluoja, pavasaris bus ankstyvas. Merginos tą dieną plaukų nešukuodavo – antraip vištos vasarą iškapstys daržus. Negalima ir miltų tą dieną sijoti – pasėlius užpuls amaras. Iki 24–os Vyturio dienos reikėdavo suverpti visas vilnas. Sakydavo: „Skubykit verpt, parlėks vyturys – susuks kuodelį“. Jei nori būti labai greitas, reikia vieversio dieną du kartus apibėgti apie trobą, nubėgt į kaimo galą ir atgal. Va tada ir būsi greitas kaip vieversys. Apskritai ši diena daug kur laikyta pirmąja pavasario švente.