Pamuoteli raganeli

VIT 0223

„Pamuoteli raganeli“ – tai Bronės Teniukienės (Keraitės) tautosakos rinktinė.

Bronė Keraitė-Teniukienė (1914–2005), gimė Šiaulių raj., Pakumulšių km. Tėvas buvo kilęs nuo garsiosios Luokės, o mama – nuo Kuršėnų. Šeimoje augo dešimt vaikų: penkios seserys ir penki broliai. Bronelė (taip ją visi aplinkiniai vadino) šeimoje buvo vyriausia, todėl sunki našta anksti užgulė jos vaikiškus, gležnus pečius. Reikėjo prižiūrėti mažuosius brolius ir seseris, padėti dirbti ir kitus namų ūkio darbus. Kaip ir daugelis to laikmečio kaimo žmonių, Bronė Teniukienė nebuvo lankiusi mokyklos, visos gyvenimo išminties sėmėsi iš savo tėvų ir artimos aplinkos.

Tautosakos rinktinę sudaro meniniu požiūriu vertingiausi ir Žemaitijos regionui būdingiausi 126  tautosakos kūriniai: 106 dainos, 2 eilėraščiai, 2 papročiai, 5 šokiai, 10 ratelių. Rinktinėje dainų leksika nekeičiama, paliekamos nedėsningos tarminės ir archajinės žodžių formos. Redaguojant stengtasi išlaikyti individualų pateikėjos stilių. Beveik nekeičiama užrašytų tekstų sintaksinė sandara.

Tautosakos rinktinė, kurią sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė, skirta visiems, neabejingiems žemaitiškai tautosakai: dainai, žodžiui, šokiui.

 

Plokštelės sudarytoja – Milda Ričkutė
Įrašus restauravo Varsa Zakarienė
Tarmės korektorė – Loreta Stoliarovienė
Viršelio dailininkas, maketuotojas – Mindaugas Mikulėnas
Tekstus ir melodijas surinko Kristina Aponavičiūtė

Knygos rengimą ir leidybą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2014.

Visus leidinius galima įsigyti Vilniaus etninės kultūros centre (Pamėnkalnio g. 34, Vilnius) arba prekybos renginių metu.

 

   Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

5,00€