Čiulba ulba sakalas (Išparduota)

„Čiulba ulba sakalas“ – Petro Zalansko (1900–1980) tautosakos ir atsiminimų rinktinės pataisytas ir papildytas leidimas.

Petras Zalanskas (1900-1980) – lietuvių tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėjas. Garsėjo kaip talentingas liaudies dainininkas ir iškalbingas pasakotojas. P. Zalanskas paliko daugiau kaip 340 dainų, 150 pasakų, sakmių, pateikė 50 smulkiosios tautosakos kūrinių. Aprašė savo gyvenimą, Mardasavo ir aplinkinių kaimų papročius, sukūrė etnografinių vaizdelių. P. Zalansko tautosakos kūrinių ir atsiminimų rinktinė „Čiulba ulba sakalas“ pirmą kartą išleista 1983 m. (sudarytojai Danutė Krištopaitė ir Norbertas Vėlius). 

Naujai išleistoje kompaktinėje plokštelėje – 38 P. Zalansko dainos, iliustruojančios dzūkų (pietų Lietuvos) senovinę vienbalsio dainavimo tradiciją. 

Sudarytojos: Birutė Zalanskaitė ir Marija Liugienė
Garso režisierius – Rimantas Motiejūnas
Dailininkė – Virginija Liugienė
Fotografijos – Algimanto Kunčiaus ir iš šeimos archyvų
Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius.

Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2008.