Stebuklinės pasakos

Stebuklinės pasakos

VIT 0250CD „Stebuklinės pasakos“ – lietuvių liaudies pasakų rinkinys, skirtas ir vaikams, ir suaugusiems.

Siužetų įvairumas ir jų variantų gausumas patvirtina šių pasakų gyvybingą ryšį su liaudies gyvenimu. Pagrindinė stebuklinės pasakos funkcija – meniškai iliustruoti bendruomenės elgesio normas ir siekius. Stebuklinėse pasakose gausu archajiškos pasaulėžiūros, senovinių tikėjimų ir papročių, realaus gyvenimo atspindžių. Šių pasakų veikėjų poelgiams turi įtakos pagrindiniai žmogiški bruožai, pavyzdžiui, išmintis ar kvailumas, dosnumas ar šykštumas ir kt.

Tačiau būtinas akcentas – tikslingai suformuojamas teigiamas ar neigiamas klausytojo požiūris į atskirus veikėjus. Teigiamų veikėjų patrauklumą, jų kilnias žmogiškas savybes ypač išryškina priešininkų nedorybės: godumas, neištikimybė, nejautrumas, žiaurumas, klastingumas ir kt. Jie visi sulaukia bausmės, nes to reikalauja teisingumas, kurį gina pasakos. Pasakų idėjos žadina gailestį skriaudžiamam ir persekiojamam herojui ir jį išaukština, smerkia neteisybę, tinginystę, šiurkštumą ir kitas žmonių ydas. Antgamtinės jėgos, stebuklingi, mitiniai veikėjai padeda įsigalėti teisybei.

Sudarytoja ir projekto vadovė – Marija Liugienė
Garso režisierius – Giedrius Klimka
Dailininkė – Edita Namajūnienė

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2017. 

 

               LKT Logotipasskaidrus