Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje. Siuvinėjimai

Siuvinėjimai katalogo viršelisĮgyvendinant tęstinį projektą „Protėvių ženklai tradicinėje tekstilėje“, Vilniaus etninės kultūros centras ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija surengė parodą, skirtą siuvinėjimams.

Šiai parodai išleistas katalogas, kuriame pateikiamas etnografės Dalios Bernotaitės-Bieliauskienės straipsnis apie tradicinės ir šiuolaikinės tekstilės puošybą siuvinėjimais. Pristatomos ir parodos „Protėvių ženklai tradicinėje
tekstilėje. Siuvinėjimai“ dalyvių trumpos biografijos ir darbų nuotraukos.

Sudarytojai:
Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
Ramutė Kraujalienė
Vilma Žukauskienė

Redaktorius Stasys Kavaliauskas
Nuotraukos Laimono Jankausko ir autorių
Dizainerė-maketuotoja Edita Namajūnienė
Projekto vadovė Vilma Žukauskienė
Leidėjas Vilniaus etninės kultūros centras, 2020