Mūsų sakmės

801 2866sumažNamų teatro rinkinys „Mūsų sakmės“ – tai ne tik vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę ugdantis, tačiau ir visą šeimą susiburti, turiningai praleisti laiką kviečiantis leidinys, skirtas per žaidimą patirti vieną įdomiausių pasakojamosios tautosakos žanrų – sakmes.

Šiame leidinyje supažindinama su etiologinėmis, arba pasaulio sukūrimo, sakmėmis, kurios pamoko ar paaiškina Žemės, gamtos reiškinių, objektų, paukščių, gyvūnų, jų ypatybių kilmę ar žmogaus santykius su mitinio pasaulio būtybėmis.

Namų teatro rinkinį sudaro spalvingai iliustruota sakmių knyga, popierinės personažų figūros, kurias reikės iškirpti, sukonstruoti ir nuspalvinti, bei išlankstomoji scena – joje perskaitytų kūrinių personažai galės atgyti ir atkartoti sakmėse aprašytus įvykius.

Rinkinyje visa informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Leidinys rekomenduojamas vaikams nuo 4 m.

Projekto vadovės Vilma Žukauskienė ir Loreta Stoliarovienė
Redaktorė Vilma Razmislevičienė
Vertėjas Kerry Shawn Keys
Iliustracijos, dizainas, maketavimas, aprašymai ir instrukcijos Edita Namajūnienė

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba
Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2021

30,00€