Kadagys

Vilniaus miesto Tėvynės sąjungos folkloro ansamblis „Kadagys“

Folkloro ansamblis „Kadagys“Neužmirštamąjį 1991 metų sausį iš visos Lietuvos prie Seimo susirinkę žmonės ne vieną naktį budėjo saugodami šį Lietuvai svarbų pastatą ir jame dirbančius tautos atstovus. Kartu su kitais čia sargybą einančiam ir prie laužų dainuojančiam Vytautui Bronislovui Račiūnui tuomet ir kilo mintis įkurti folkloro ansamblį, kuris vėliau buvo pavadintas „Kadagiu“.

Aplink V. B. Račiūną, turintį organizatoriaus gyslelę ir nejučia tapusį lyderiu, ėmė burtis norintys dainuoti žmonės. Jie ir tapo ansamblio, oficialiai pradėjusio gyvuoti 1993 m., branduoliu. Nuo Panevėžio kilęs V. B. Račiūnas ansamblio dalyvius daugiausia mokė savo krašto dainų.

Nuo pat įsikūrimo „Kadagys“ aktyviai dalyvavo visuose Tėvynės sąjungos renginiuose. Ir dabar kartu su publika dainuoja patriotines dainas. Neatsitiktinai „Kadagio“ repertuare vyrauja įvairių laikotarpių karinės-istorinės dainos.

Pastaraisiais metais kolektyvo meninę programą papildė teminės programos: „Panevėžio krašto dainos ir rateliai“ , „Pasikloniokim Tėvui, Motinėlei“ ( daininkės A. Karmonienės dainos, rateliai), poezijos ir muzikos valanda „Vadinkite mane sėjėju“ (programa parengta kartu su aktoriumi T.Čižu, pagal V. Žeromskio sukurtas eiles ir užrašytas dainas), „Metų riba“, „Atbėga elnias devyniaragis“.

Ansamblio dalyviai mielai koncertuoja Vilniaus mokyklose, vaikų darželiuose, supažindina jaunimą su visų Lietuvos regionų dainomis, rateliais ir šokiais. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose visoje Lietuvoje.

Ansamblis yra koncertavęs ir už Lietuvos ribų: etninėse lietuvių žemėse Gudijoje, Lenkijoje, Karaliaučiuje, Tilžėje, lietuviška „Kadagio“ daina skambėjo Krokuvoje, Varšuvoje, Tartu, Daugpilyje, Bauskėje, Briuselyje.

Mirus V. B. Račiūnui, nuo 2006 m. liepos mėn., tęsdama tas pačias tradicijas, ansambliui vadovavo Irena Račiūnienė. Nuo 2015 m. vadovauja etnomuzikologė Rasa Gelčienė.

 

Ansamblio vadovė – Rasa Gelčienė
Mob. 8 686 92412

Repeticijos vyksta antradieniais nuo 16 val. Antakalnio seniūnijoje, Veidrodinėje salėje (Antakalnio g. 17).