Ulioja varnu

Ulioja varnu“ – tai dainuojamojo ir šokamojo folkloro rinktinė, kurioje publikuojami kūriniai skirti atlikti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Leidinį sudaro įvairių žanrų dainos, šokiai, rateliai, žaidimai, tinkami dainuoti bei šokti įvairiais metų laikais ir per kalendorines šventes. Čia rasite ne tik tautosakos kūrinių, paimtų iš archyvų, bet ir nūdienos vaikų folkloro kūrybos.

Prie mokinių piešiniais iliustruotos knygos pridedama kompaktinė plokštelė su garso įrašais. Kūrinius atliko Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos folkloro ansamblis „Pamedėlis“, Šv. Juozapo mokyklos folkloro studija „Sodelis“, folkloro ansamblis „Laukis“, Eglė ir Rokas Kašėtos.


Kaina:
-
+
Šios konfiguracijos produktų neturime

Leidinio rengėja etnomuzikologė Lijana Šarkaitė-Viluma pastaraisiais metais dėsto muziką ir etnokultūrą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, veda seminarus, skaito pranešimus pedagogams. Remdamasi savo patirtimi, žinodama, kaip stinga tradicinių dainų bei šokių formalaus ir neformalaus ugdymo srityje, šiuo leidiniu atliepia etninės kultūros ugdytojų poreikį plėsti folkloro kūrinių pasirinkimo įvairovę.

Didelį indėlį į šio leidinio kūrybinius sprendimus bei pateikimą įnešė Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokiniai – jie ne tik atliko dalį kūrinių, kurie pateikiami plokštelėje, bet ir piešė iliustracijas, taip pat, remdamiesi tautosaka ir papročiais, kūrė dainas, juokelius, mįsles bei Užgavėnių oracijas.

Parengė Lijana Šarkaitė-Viluma

Projekto vadovė Vilma Žukauskienė

Redaktorė Vilma Razmislevičienė
Dailininkė dizainerė Edita Namajūnienė
Piešinius piešė Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Blindžių skyriaus mokiniai ir Erika Žukauskaitė

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba
Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2021

Užsiprenumeruokite mūsų naujienas