Ko negaliu užmiršti. Ievos Turonienės atsiminimai ir tautosaka

Vilniaus etninės kultūros centras išleido Ievos Zalanskaitės-Turonienės atsiminimų ir tautosakos rinkinį „Ko negaliu užmiršti“.

Knygoje pateikiami I. Turonienės autobiografiniai pasakojimai ir jos užrašyta tautosaka. Ji vaizdingai aprašo savo gyvenimo detales bei daug skaudžių ir juokingų to meto įvykių. Iš rankraščių į knygą sudėti įdomūs prisiminimai apie kaimo, šeimos ir bendruomenės papročius, darbus, senuosius tikėjimus, buitį, lenkų okupaciją ir mardasaviškių priešinimąsi jai, Šv. Kazimiero draugijos veiklą, lietuviškus vaidinimus, kur I. Turonienė buvo nepamainoma artistė. Per paprasto kaimo žmogaus prizmę čia nušviečiamas Lenkijos valdyto Vilniaus krašto istorijos laikotarpis. Dokumentinis tekstų tikslumas, lakoniška raiška dera su vaizdinga kalba, gyvais dialogais.

I. Turonienės atsiminimai – savotiška išpažintis, susišaukianti su tautosaka, nes ji yra ne tik įtaigi pasakotoja, bet ir talentinga pateikėja, stebinanti pateiktos tautosakos ir etnografinės medžiagos gausumu, įvairiapusiškumu. Jos repertuare daugiausia vestuvinių, jaunimo ir meilės, karinių-istorinių dainų, romansų.

Knygos priedas – kompaktinė plokštelė su I. Turonienės atliekamomis dainomis, giesmėmis, pasakojimais.

Ši leidinys – vertingas, unikalus šaltinis kalbininkams, tautosakininkams, šio krašto istorijos tyrinėtojams ir visiems besidomintiems etnografija bei folkloru

Kaina:
-
+
Šios konfiguracijos produktų neturime
Projekto vadovė – Marija Liugienė
Sudarė ir redagavo Birutė Būrienė, Dainius Būrė
Redaktorė – Asta Leskauskaitė
Maketuotoja – Aida Janonytė
Tautosaką užrašė ir garso įrašus šifravo Modesta Liugaitė-Černiauskienė
Garso įrašus suskaitmenino ir aprašė Mantas Lapeika ir Rima Visackienė
Melodijas šifravo Milda Ričkutė
Melodijas rinko Kristina Aponavičiūtė
Tekstus rinko Marija Liugienė
 
Knygos leidimą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė
 
Išleido Vilniaus etninės kultūros centras, 2019 
Užsiprenumeruokite mūsų naujienas