There are no translations available.

Vilniaus etninės kultūros centras įkurtas 1992 metais. Siūlymą dėl tokio centro įkūrimo teikė tuo metu pareigas ėję: Norbertas Vėlius – Lietuvos Etninės kultūros draugijos pirmininkas, Jonas Trinkūnas – Lietuvos Kultūros ir švietimo ministerijos etninės kultūros skyriaus viršininkas, Libertas Klimka – Lietuvos Liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, Eugenijus Jovaiša – Vilniaus Pedagoginio instituto prorektorius mokymo reikalams, Vladas Turčinavičius – Vilniaus miesto tarybos kultūros reikalų komisijos pirmininkas. 1992 – 2005 m. centro darbą organizavo paskirta vedėjos pareigose dirbusi Eglė Plioplienė. Nuo 2005 metų centrui vadovauja Milda Ričkutė.

Vilniaus etninės kultūros centras priskirtas aukščiausiai kategorijai ir dirba pagal  3 programas: Etninės kultūros mokymas, Lietuvių kalendorinės ir kitos šventės sostinėje, Vilniaus istorija, leidyba..

Centras organizuoja apžiūras, konferencijas ir seminarus aktualiais etninės kultūros klausimais ir pagal poreikį.

Vilniaus etninės kultūros centras rengia kalendorines ir kitas Vilniaus miesto šventes, tarptautinius festivalius. Įstaigai suteiktos išskirtinės teisės rengti šias šventes: Užgavėnes, Rasas – Jonines, tarptautinį festivalį „Skamba skamba kankliai“. Kasmet šie renginiai sutraukia tūkstančius žiūrovų.

Nuo 2007 m. centras atgaivino prieškarinę Vilniaus m. tradiciją ,,Žolynų turgų“, kuris vykdavo dvi dienas prieš Rasų šventę. Projektą rengia ir kuruoja Loreta Šarkaitė.

Vilniaus etninės kultūros centro darbuotojai dalyvauja įvairiose televizijų laidose, rašo straipsnius aktualiais etninės kultūros klausimais, nuolat konsultuoja visus besidominčius kultūros paveldu.

Labai noriai ir  aktyviai moksleiviai dalyvauja Pavasario ir Rudens lygiadienių renginiuose. Pavasario lygiadienio renginiui „Šventaragio ugnys“, moksleiviai atsineša įvairių savo gamybos paukštelių, kuriais papuošia medžius Šventaragio slėnyje ir iš žvakučių uždega baltiškuosius ornamentus.

Per Rudens lygiadienio renginį „Ugniniai juostų ženklai“ Neries krantinėje ugninę protėvių juostą „audžia“  per 400 vaikų ir jaunimo iš Vilniaus miesto mokyklų.

Visą Vilniaus etninės kultūros centro edukacinę veiklą tarytum vainikuoja vaikų folkloro šventė „Saulytė“, kuri vyksta kasmet paskutinįjį gegužės sekmadienį. Šioje šventėje dalyvauja apie 400-500 dalyvių, iš jų 100 folkloro ansamblių nariai ir 300 – 400 vaikų iš Vilniaus miesto, norinčių betarpiškai dalyvauti renginyje. Prieš projektą interneto svetainėse paskelbiama, kad ieškomi moksleiviai savanoriai asistuoti vaikų folkloro šventei, tokiu būdu randami padėjėjai. Taip pat skelbiama apie vaikų tradicinių amatų, tautodailės mugę, kurioje kasmet dalyvauja  per 50 moksleivių iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų. Į šią mugę vaikai atsineša ne tik įvairiausius medžio  dirbinius, piešinius, lipdinius, bet ir pačių pagamintus konditerijos gaminius – sausainius,
saldainius.

Miestiečiai vaikai (nelankantys etninės kultūros būrelių) mielai dalyvauja šventės metu organizuojamame žaidimų kieme. Čia visi drauge pasimoko liaudies žaidimų ir ratelių, dalyvauja įvairiose varžybose ir konkursuose.

 

Vilniaus istorija, leidyba

Kontaktai>>>